fbpx

Älvkarleby kommun fick tre nya chefer

Högt tempo och lyckat utfall när Älvkarleby kommun fick tre nya chefer

Älvkarleby kommun behövde efter en omorganisation anställa tre nya chefer inom kommunstyrelsens förvaltning. Kraven för rekryteringen var hög kvalité och högt tempo. ”Det blev klockrent. Jag är supernöjd”, säger kommundirektören Maria Wikström.

Tillfälligheter gjorde att tre av fyra avdelningschefer slutade ungefär samtidigt som den viktiga KS-förvaltningen – den som håller ihop kommunen – organiserades om med bland annat ökat fokus på utvecklingsfrågorna och med mer jämvikt inom förvaltningen.

Balkefors & Ponsiluoma fick uppdraget att ta fram kandidater. Eftersom rekryteringarna skjutits upp i avvaktan på att den nya organisationen skulle bli klar och chefstjänsterna få sitt innehåll, var det nödvändigt att det gick snabbt utan att det tummades på den höga kvalitén. Det fick inte bli för stort glapp mellan det att en chef slutade och nästa tillträdde.

”När vi väl kom igång hade vi ett önskemål om att hålla ett jättehögt tempo. Vi var lite oroliga för hur Balkefors & Ponsiluoma, som också hade andra uppdrag att tänka på, skulle hinna med när vi hade tre så pass omfattande rekryteringar samtidigt”, säger Maria Wikström.

”Det gick väldigt, väldigt fort och jag är supernöjd med både process och utfall. Det känns jättebra och jätteroligt. Klockrent!”

Maria Wikström, kommundirektör

En tajt tidsplan upprättades. Balkefors & Ponsiluoma annonserade och tog egna kontakter. Sex personer valdes ut för intervjuer för varje tjänst. I nästa steg krymptes antalet kandidater till fyra, vilka intervjuades av kommundirektör och ekonomichef.

För att det skulle bli lättare för kommunföreträdarna att hålla isär rollerna och jämföra intrycken lyckades rekryteringskonsulterna ordna så att kandidaterna till var och en av tjänsterna kunde intervjuas samma veckodag. Något som upplevdes som positivt av uppdragsgivaren.

Sedan det slutgiltiga urvalet gjorts genomfördes fördjupade intervjuer, personlighetstester och referenstagning för ”finalisterna” innan Älvkarleby kommun anställde följande tre nya chefer inom kommunstyrelsens förvaltning:

  • Kanslichef – Johanna Wilestedt. Närmast från Migrationsverket.
  • Näringslivs- och utvecklingschef – Joakim Lundberg. Närmast från Göransson Arena.
  • HR-chef – Johan Köhler. Internrekryterad, tidigare HR-strateg.

”Det gick väldigt, väldigt fort och jag är supernöjd med både process och utfall. Det känns jättebra och jätteroligt”, säger Maria Wikström.

Rekryteringskonsulterna Ylva Ponsiluoma och Torgny Balkefors, som båda medverkat i uppdraget, är också nöjda:

”Jag är övertygad om att Älvkarleby kommun kommer att få stor glädje av de här tre personerna under lång tid framåt. De är drivna och brinner för att få vara med och utveckla den här kommunen”, säger Torgny Balkefors.

Meny