fbpx

Strategiskt viktig VD-rekrytering när ambulanstillverkare förnyar

Stadigt växande Ambulansproduktion i Sandviken AB går nu in i ett nytt skede i företagets historia. Efter 18 år har de fyra ägarna bestämt sig för att anställa en extern VD. Balkefors & Ponsiluoma har fått uppdraget att sköta den strategiskt viktiga rekryteringen.

Hantverksmässigt bilbyggande har starka traditioner och hundraåriga anor i Gästrikland. Först ut var Valbo Karosserifabrik följt av AB Gävle Motorfabrik, Carson och därefter Anders Wiman-företagen.

När Wiman Ambulance gick i konkurs 2003 valde fyra av de anställda – Jan Carlsson, Mikael Lindberg, Conny Johansson och Bengt Olsson – att starta eget i lokalerna på Lövbacken där Wimans hållit till.

Till en början var det fem personer inklusive de fyra delägarna som jobbade i nya Ambulansproduktion i Sandviken AB. Första året byggdes åtta ambulanser.

“-Vi hoppas att den VD vi anställer ska bidra till att utveckla verksamheten både genom nya produkter och genom att förbättra det vi redan håller på med.”

Bengt Olsson, delägare och nuvarande VD

Nu 18 år senare är alla fyra grundarna kvar i ledande operativa roller i företaget. Ambulansproduktion levererar årligen cirka 20 storbilsambulanser baserade på kraftfulla Chevroletbilar med in i minsta detalj noggrant planerade skåp där vårdpersonalen under färd kan jobba både effektivt och säkert med patienterna.

Företaget omsätter ett normalår 40-45 miljoner kronor, sysselsätter i dag 20 personer inklusive ägarna själva och har med undantag för ett enda år bara svarta siffror bakom sig.

– Vi har medvetet växt i en långsam men stadig takt, säger Bengt Olsson, VD och marknadsansvarig.

Efter 18 år har det nu blivit dags att börja tänka på successionsordningen. Tre av grundarna till företaget har redan passerat eller börjat närma sig 65 år, en ålder som normalt innebär pensionering.

– Vi kvarstår som ägare och fortsätter jobba i företaget alla fyra. Men tanken är att vi ska kunna specialisera oss mer inom de områden där vi varit mest engagerade. Därför har vi tidigare knutit till oss en konstruktör och en ekonom och nu söker vi en VD som kan hantera affärsutveckling och administration, berättar Bengt Olsson.

Vill växa

Ambulansproduktion har i dag Dalarna, Uppsala, Västernorrland och Gävleborg som kunder. Ambitionen är att öka marknadsandelen genom att vinna över fler regioner till att satsa på ambulanser från Sandviken.

– Vi hoppas att den VD vi anställer ska bidra till att utveckla verksamheten både genom nya produkter och genom att förbättra det vi redan håller på med.

Balkefors & Ponsiluoma kom in i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen för att till att börja med hjälpa styrelsen, där de fyra ägarna ingår tillsammans med externe ordföranden Guy Welin-Berger, att processa fram en kravprofil.

Hjälpt tänka rätt

Vid två workshop diskuterades frågor som exempelvis vart företaget är på väg, hur rollfördelningen ska se ut i framtiden och vilka egenskaper nya VD:n måste ha.

– Det har fungerat jättebra. Vi har fått hjälp att bearbeta oss själva för att ta reda på vad vi egentligen tycker och tänker. Eftersom vi själva saknar erfarenhet av den här typen av rekryteringar har det varit väldigt värdefullt att få stöd av en utomstående som har en annan blick för det, säger Bengt Olsson

Vid månadsskiftet februari-mars går annonser för tjänsten ut samtidigt som chefsrekryterarna börjar ta egna kontakter.

– Det ställs breda krav på den företaget söker. Det ska vara en person som har förståelse för produktionen, som kan ekonomi, administration och marknad och som kan hålla ihop gänget och driva verksamheten framåt säger Torgny Balkefors.

För de fyra ägarna uppstår det en ny situation när de nu plötsligt ska bli underställda en ny chef som kommer utifrån och ska leda deras eget företag.

Hur går det?

– Ha, ha, skrattar Bengt Olsson. Vi har fått frågan, men vi är helt på det klara med att vi nu behöver en ny VD.

 

Mats Jonsson

[email protected]

Meny