fbpx

Expertis på alla sätt och vis.

Det här är Balkefors & Ponsiluoma Chefsrekrytering

Med över 35 års samlad erfarenhet som rekryterare i mellansverige och främst Gävleborg och Dalarnas län har vi etablerat ett gediget kund- och kandidatnätverk. Vi är stolta över det kunskapskapital vi byggt upp under åren och är angelägna om att ständigt utvecklas med våra kunders behov.

Utöver att bidra med nyckelkompetens inom rekrytering är det en självklarhet för oss att vi är insatta i skillnader i ägarskap, affärsmodeller, branscher, företagskulturer med mera hos våra kunder.

Vi brinner för att matcha organisationers kompetensbehov med ledare och specialisters önskan om att få utvecklas vidare.

Torgny Balkefors

Senior rekryteringskonsult
073–343 47 69
[email protected]

Sen 2008 har Torgny arbetat med chef- och specialistrekrytering till såväl privata som den offentliga sektorn. Det har främst varit till kunder i Gävle-Dala regionen. Före det har han en egen chefserfarenhet inom främst IKEA-koncernen men även andra branscher, små som stora organisationer/företag.

Ylva Ponsiluoma

Senior rekryteringskonsult
073–343 40 26
[email protected]

Ylva har sedan 10 år tillbaka arbetat med chef- och specialistrekrytering inom Gävleborg och Dalarnas län. Innan dess var hon verksam som HR-chef i 15 år i ett flertal bolag i Stockholm/Uppsala regionen. Ylva har bred branscherfarenhet och erfarenhet av att representera HR på ledningsgruppsnivå i såväl i små startup-bolag som del av stora börsbolag i såväl tillväxt som neddragningsfas.

Nathalie Löfvenmark

Senior rekryteringskonsult
073–344 72 94
nathalie@balkefors-ponsiluoma.se

Nathalie har varit verksam inom rekrytering och bemanningsbranschen under drygt 10 år. Hon har tidigare erfarenheter från att arbetat som Konsultchef, Rekryteringskonsult och Manager. Nathalie har arbetat brett mot både privata och offentliga kunder, med både specialist-, chefsrekrytering och interimlösningar.

Jonas Rosén

Senior affärskonsult
070-695 46 40
[email protected]

Jonas har i drygt 20 år verkat i olika chefs- och VD-roller, både regionalt och nationellt. Jonas har erfarenhet av privata företag och medlemsägda verksamheter och även offentliga bolag. Han har en gedigen erfarenhet av bolagsledning och styrelsearbete i såväl tillväxt som i neddragning och förändring.

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KUNDER

Meny