fbpx

Vi hittar er nästa nyckelperson. Och nästa.

Så här jobbar vi

För att lyckas med varje unikt uppdrag ser vi det som självklart att vi ständigt är uppdaterade om utvecklingen och nuläge hos vår regions företag och organisationer. Vid uppstart av varje rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid en gedigen arbetsanalys, vi tillför andra perspektiv och bidrar med ”best practice” för en gedigen process.  Arbetsgivarens verksamhetsmål och förväntningar på den nya nyckelpersonens bidrag är andra viktiga förutsättningar som vi tillsammans med våra kunder skapar en tydlighet kring.

Nästa steg att hitta rätt nyckelperson kräver en framgångsrik process där vi tar en tydlig projektledarroll. En tydlig tid- och aktivitetsplan med delmål och en bred bas av att hitta bra kandidater genom dels Executive Search, dels effektfull digital annonsering.

Sist men inte minst bidrar vi med att leverera rätt kandidater till våra kunder på ett fördomsfritt och förtroendefullt sätt. För våra kunder betyder det att vi representerar deras arbetsgivarvarumärke som om det vore vårt eget. Vi ska alltid kunna svara på varför man ska jobba hos just er som kund och vi beskriver er affär/organisation, företagskultur och struktur på ett tillförlitligt sätt.

Vi hjälper er med

Chefsrekrytering

Med över 35 års samlad erfarenhet av chefsrekrytering och närmare tusen rekryteringsprocesser har vi insikten om hur viktigt det är verkligen förstå er verksamhet, allt för att kunna förstå rollen/tjänsten. Vår egen mångåriga chefserfarenhet från såväl små som större organisationer bidrar till att vi tror oss kunna bidra tillsammans med er – vad är ert behov?

Att verkligen ta sig tid att ta fram det egentliga behovet, är likvärdigt med hur organisationer gör vid andra stora investeringar. En ny medarbetare är en miljoninvestering på några års sikt – kanske din viktigaste investering någonsin? En nyckelperson att bidra till ambitiösa verksamhetsmål.

Kravprofilen blir underlag och rättesnöret för en detaljerad tidplan, Executive Search/annonsering, urval, intervjuer, personbedömningar/tester och bakgrundskontroller – den röda tråden genom hela processen.

Övriga rekryteringstjänster

I vår ambition att vara en samarbetspartners till våra kunder stödjer vi dem även i mer specifika aktiviteter inom hela rekryteringsområdet. För oss är det viktigt med en ödmjukt och professionellt bemötande där dina rekryteringsbehov står i centrum – låt oss prata igenom förutsättningslöst vad vi bäst bidrar med till er organisation.

Här nedan är några exempel på vanliga aktiviteter:

Interim – hyr tillfälligt en chef

Allt oftare ser organisationer idag behovet av en tillfällig och specifik kompetens – en nyckelperson och mer akut!

Det kan exempelvis handla om en snabbt uppkommen personalförändring, sjukdomar, en pågående rekryteringsprocess eller en kompetens som behövs under en viss förändring/turnaround. Efter lång erfarenhet inom branschen har vi ett stort nätverk av kompetenta chefer och specialister som direkt kan göra skillnad vid längre eller mer temporära uppdrag. Vi förmedlar er rätt kompetens!

KUNDCASE

”Det gick väldigt, väldigt fort och jag är supernöjd med både process och utfall. Det känns jättebra och jätteroligt. Klockrent!”

Meny