Välja rätt kandidater

Att välja rätt kandidater bland alla de som är intresserade av tjänsten, är ett arbete som kräver fokus, metodik och skarpsynt förhållningssätt. Lika viktigt är att ge kandidaterna rätt information längs vägen för att upprätthålla intresset för tjänsten så väl som förtroendet för processen och er som arbetsgivare.

Efter ett första urval sker noggrann utvärdering av slutkandidaterna utifrån kompetens, förmåga och personlighet genom flertalet intervjuer, arbetspsykologiska tester, fördjupade kandidatbedömningar, referenser och bakgrundskontroller. Det ger oss en förståelse för kandidaten som vi stämmer av mot satt kravprofil. Ytterst handlar det om att hitta respektive kandidats eventuella risker mot förmågan att lyckas i tjänsten. Vi kompletterar vår bild med ett gediget kontrollprogram.

Självklart ordnas ett möte där ni som kund får träffa de mest lämpade kandidaterna, för att sedan tillsammans med oss utvärdera och besluta om vem som matchar allra bästa för tjänsten.