Uppföljning

Vårt arbetssätt präglas av ödmjukhet och en ständig vilja att utvecklas.

Tillsammans med er är det viktigt att utvärdera rekryteringsprocessen. Lämpligtvis några månader efter kandidaten påbörjat tjänsten hos er träffas vi exempelvis över en lunch.

Hur gick introduktionen? Hur kom kandidaten in i arbetsuppgifterna och gruppen? Vad var bra i processen och vad ska vi tänka på till nästa gång?

Att få ett förtroende och att vara er samarbetspartner är ett uthålligt och engagerat arbete med stor portion av självinsikt!