Förvaltningschef Social- och omsorg

Sista ansökningsdag: 2021-12-05


 
-visionär ledare med helhetssyn och kundfokus
 
Inom förvaltningen pågår ett intensivt förbättringsarbete på bred front och vi söker dig som kan leda och implementera pågående utvecklingsinsatser och säkerställa en långsiktigt hållbar organisation och ekonomi inom kommunens största förvaltning.
 
Förvaltningens verksamhet är att betrakta som ett nav i kommunens välfärdsuppdrag och uppdraget är brett och komplext. Förvaltningen har 1700 medarbetare, en budget på drygt en miljard kronor, ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation, arbetsmarknad, integration och daglig verksamhet, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och hemsjukvård.  Du säkerställer att politiska beslut verkställs ur ett hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt, utifrån den lagstiftning som verksamhetens omfattas av och de politiska målen. Utöver det behöver ditt tydliga fokus vara att utveckla kvalitén, inom givna ekonomiska ramar, ur ett brukar-kundperspektiv samt att leda förvaltningens arbetsmiljöarbete i syfte att skapa hållbara arbetsplatser.
 
Du leder och samordnar förvaltningens arbete i nära samarbete med dina verksamhetschefer och ansvarar för beredning av underlag till politiska beslut. Du har ett nära samarbete  främst med nämnden och dess ordförande men även med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt de fackliga organisationerna. En viktig del av arbetet är även att samverka och samarbeta med kommunens övriga förvaltningar och att företräda kommunen i olika lokala, regionala och nationella sammanhang. I ditt arbete ingår även att ha kontakt med det lokala näringslivet och olika tillsynsmyndigheter.  Du kommer att vara direkt underställd kommundirektören. I rollen ingår att vara en aktiv och engagerad medlem i kommundirektörens ledningsgrupp där du tillsammans med övriga i gruppen tar ett helhetsansvar för kommunens verksamhet.
 
 
Din bakgrund
I grunden har du en relevant akademisk examen och flerårig erfarenhet av att leda andra chefer. Du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, av arbete inom socialtjänstområde och av personal- och ekonomiansvar. Du ska också ha erfarenhet av att samordna och leda en komplex organisation med gott resultat. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med kvalificerade utredningar.
 
Som ledare har du lätt för att se helheten och förmågan att balansera ett tydligt ledarskap med utrymme för andra att växa i ansvar. Du är lösningsorienterad och uthållig och har god förmåga att på ett pedagogiskt sätt resonera kring och förklara samband. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, blir en referenspunkt för andra och skapar engagemang och delaktighet.
 
Välkommen att visa intresse för att vara med och göra skillnad i en framtidskommun där vi ser möjligheter!
 
 

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden. I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun. Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

KONTAKT
Ylva Ponsiluoma
0733434026
ylva@balkefors-ponsiluoma.se

VILLKOR
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Heltid
Lönevillkor: Fast

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag: 2021-12-05

Publiceringsdatum: 2021-11-10

Meny