Chef Verksamhetsstöd till Söderhamn Nära

Sista ansökningsdag: 2021-05-16


-en samhällsintresserad ledare med helhetstänk och kundfokus 
 
Söderhamn Nära förstärker sin organisation genom att inrätta en ny chefsfunktion för verksamhetsstöd med uppgift att dels stödja men även komplettera VD och ledningsgrupp i dagliga lednings- och styrningsfrågor med syfte att skapa utrymme för gemensamt fokus på bolagets utvecklings och framtidsfrågor.
 
Du får personal-, budget- och ekonomiansvar för ett tiotal medarbetare som arbetar med bolagsgemensamma processer och omfattar kompetens inom kommunikation, marknad,  kundservice och mätvärdestjänster. Merparten har idag sin hemvist inom olika delar av bolaget. Du identifierar behov, förväntningar, sätter målbild i nära samarbete med dina medarbetare och kollegor samt säkerställer den nya funktionens förutsättningar för att göra skillnad för helheten. Du ingår i bolagets ledningsgrupp och bidrar till utveckling av Söderhamn Nära som ett attraktivt och hållbart infrastrukturbolag. Vid sidan av ditt funktionella ansvar som chef med fokus på att definiera, implementera och utveckla marknadsstrategi och att driva verksamhetsutveckling ingår ansvar som Vice VD.  Du representerar från start bolaget i kommungemensamma och övriga relevanta externa samarbetsforum. I VD:s frånvaro går du in som VD, varvid ett tätt samarbete och utbyte blir avgörande.
 
Din bakgrund

Du har en relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och flerårig ledarerfarenhet.  Du har erfarenhet från ledning och styrning av likvärdig stödfunktion med uppgift att stödja en bredd av verksamhetsområden. Vi ser gärna att du är en generalist och ledare med bred kompetens från tidigare roller och har ett tydligt intresse för verksamhetsutveckling och marknadsfrågor. Du har god erfarenhet från att ansvara för och utveckla kundnära funktioner som förändringsledare. Du har god IT kunskap och ett stort intresse för verksamhets- och tjänsteutveckling bland annat utifrån digitaliseringens möjligheter men även genom tvärfunktionella arbetssätt.
 
Du är prestigelös, tydlig och skicklig på att skapa förtroende samtidigt som du har integritet. Du har god förmåga att leda, utveckla och entusiasmera andra och på så sätt skapa en god samarbetskultur. Du har förmåga att se möjligheter och lösningar och är en skicklig kommunikatör som på ett pedagogiskt sätt gärna tar rollen att agera länk mellan verksamheter och dess olika behov.
 
Välkommen att visa intresse för en ny roll i ett bolag med affärsmässig samhällsnytta i fokus där du får möjlighet att bidra och bli del av ett stolt infrastrukturbolag med yrkesskickliga kollegor.

Söderhamn Näras verksamhet omfattar, vatten och avlopp, fjärrvärme, renhållning, elnät, bredband/tv samt it-drift. Bolaget omsätter 300 Mkr och är ca 120 anställda. Söderhamn Nära har ett ansvar för att tillförsäkra medborgarna en långsiktigt fungerande infrastruktur och erbjuda kunderna störningsfria leveranser med god kvalitet, närhet och på ett kostnadseffektivt sätt. Läs mera på www.soderhamnnara.se

KONTAKT
Ylva Ponsiluoma
0733434026
ylva@balkefors-ponsiluoma.se

VILLKOR
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Heltid
Lönevillkor: Fast

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag: 2021-05-16

Publiceringsdatum: 2021-04-13

Meny