VD till Söderhamn Nära

Sista ansökningsdag: 2021-08-15


-en samhällsintresserad ledare med helhetstänk och kundfokus
 
Välkommen att vara med och ta fram det bästa hos en kompetent samhällsaktör och säkra en plats i framkant som ett attraktivt och hållbart samhällsbolag!
 
Du hittar de bästa lösningarna utifrån givna ramar och fattar beslut på ett affärsmässigt och lösningsorienterat sätt med samhällsnyttan i fokus. Som VD agerar du förändringsledare och visar tillsammans med din ledningsgrupp vägen framåt utifrån bolagets strategiska plan. Du skapar bästa förutsättningar att prestera genom ett tydligt och aktivt ledarskap och bygger goda relationer med kunder, politiker, tjänstemän, företag och andra samarbetspartners. Du medverkar i kommunens samhällsplaneringsprocesser och ingår i Söderhamn kommuns koncernledningsgrupp. 
 
 
Din bakgrund
Du har flerårig erfarenhet från ledande roll på helhetsnivå och från att leda andra chefer. Du har relevant utbildning, alternativt lång arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. Det är meriterande med erfarenheter från produktion, energi, industri, infrastruktur eller liknande verksamhet och vi värdesätter erfarenhet av kvalitets- och miljöledningsarbete, vana från styrelsearbete och en politisk styrd verksamhet.
 
Du har en mycket god samarbetsförmåga, en stark lyhördhet och är duktig på att bygga relationer. Du är trygg, stabil och har självinsikt. Vidare kan du motivera, leda och förse medarbetare med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är bra på att skapa engagemang och delaktighet och du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
 
 

Söderhamn är en skärgårdskommun i södra Hälsingland, med goda kommunikationer längs Ostkustbanan och E4. Vi satsar aktivt på ett gott företagsklimat, entreprenörskap och livslångt lärande. Vi arbetar för att göra Söderhamn till en bra plats att bo och leva på. Söderhamn Nära ägs till 100 procent av Söderhamns kommun. Vi erbjuder vardagens alla bekvämligheter: el, vatten, kraftvärme, renhållning, bredband, TV och IT-drift med miljöhänsyn och affärsmässig samhällsnytta i fokus.

KONTAKTVILLKOR
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Heltid
Lönevillkor: Fast

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag: 2021-08-15

Publiceringsdatum: 2021-05-27

Meny