fbpx

Förvaltningsledare IT till Solna alt Gävle

Sista ansökningsdag: 2023-06-11


Vill du leda affärsnära systemutveckling i ett grönsamt träindustriföretag? 
 
Din uppgift blir att leda förvaltning och utveckling av Setras koncerngemensamma affärssystem och säkerställa affärsnytta och långsiktigt hållbar drift och utveckling. I nära samarbete med ledning, systemägare och användare verkar du för en optimal helhetshantering av bolagets affärssystem och säkerställer att bolaget ligger i framkant vad gäller digital utveckling i branschen. 
 
Du ansvarar för att samordna och prioritera krav och ta fram en förvaltningsplan i samarbete med systemägare. Du leder även själv utvecklingsprojekt och är delaktig i det löpande operativa arbetet med att samla och prioritera krav och genomföra beslutade ändringar. Att  bedriva regelbunden uppföljning med vår förvaltningspartner och andra leverantörer och ta fram budget och ekonomisk uppföljning är andra exempel på uppgifter som ingår. Rollen är bred och du får stort utrymme att påverka och forma rollen mot verksamhetens mål och visioner. Du rapporterar till IT-direktören och blir del av bolagets koncernstab IT som omfattar tio kollegor. 
 
Setra tillämpar flexibla arbetsformer där distansarbete och hybridmöten är en del av vardagen. Önskvärd placeringsort är Gävle eller Solna.
 
 
Din profil
Du har relevant akademisk utbildning i grunden och erfarenhet från projektledning inom IT vid tillverkande industri. Vi ser gärna att du har erfarenhet av systemförvaltning, systemutveckling och beställarroll vid medelstora tillverkande företag. Erfarenhet av strategiskt arbete med fokus på projekt med tydlig koppling till affärsnytta är meriterande.
                    
Du har god teknisk förståelse och kännedom om hur IT stödjer verksamheten och stor nyfikenhet och vilja att vara med och driva utveckling. Du kan konkretisera komplexa frågeställningar och på ett pedagogiskt sätt visa vägen mot lämpliga och konkreta lösningar. Du drivs av att få bidra till ständiga förbättringar och har ett proaktivt och processorienterat arbetssätt. Sist men inte minst drivs du av att bidra till affärsnytta och har lätt för att skapa förtroendefulla samarbeten internt som externt.
 
Välkommen att vara med och bidra till Setras fortsatta resa som ett av Sveriges ledande träindustriföretag!
 
 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Bolaget strävar efter att göra affärer som fler än Setra tjänar på – kunder, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla möjliggörs grönsamhet. Setra förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatsmarta produkter för byggande, Kunderna finns globalt och bolagets träprodukter är en viktig del i omställningen till bioekonomi. Trä som byggnadsmaterial till flerfamiljshus och kommunala och kommersiella byggnader är starkt på frammarsch och bidrar till att minska klimatpåverkan från byggindustrin. Några av koncernens verksamhetsmål är att öka värdet på produkter, jobba mer resurseffektivt och minska klimatavtrycket. Värderingar – engagemang, nytänkande och ansvar – präglar kulturen på Setra. Huvudkontoret ligger i Solna och kundservice och logistik i Gävle. I koncernen ingår sju sågverk och två förädlingsenheter, varav en i Storbritannien. Säljkontor finns i Storbritannien, Tyskland, Polen, Spanien, Tunisien, Japan och Kina. Setra har 850 anställda och 2022 omsatte koncernen 6,4 miljarder kronor. Setras huvudägare är Sveaskog och Mellanskog. www.setragroup.com

KONTAKT
Ylva Ponsiluoma
0733434026
[email protected]

VILLKOR
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Heltid
Lönevillkor: Fast

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag: 2023-06-11

Publiceringsdatum: 2023-05-16

Meny