Second Opinion

Vi gör en noggrann utvärdering av slutkandidaterna utifrån bestämd kravprofil och genomför strukturerade intervjuer innehållande exempelvis arbetspsykologiska tester. Det ger oss en skarp bild av kandidatens kunskap, förmåga och personlighet. Vår långa erfarenhet i branschen gör också att vi ofta har flerårig kännedom av kandidaternas bakgrund.

Att hitta respektive kandidats ev. risker mot förmågan att lyckas i den nya rollen – ett tryggt sätt att välja rätt individ för en lyckad rekrytering!