Kravprofilsarbete

Varje uppdrag är unikt!

I vår roll som projektledare för hela rekryteringsuppdraget genomför vi strukturerade intervjuer med er för att vi tillsammans ska få fram de behov ni har av en ny medarbetare.

Vilka kompetenser och förmågor är bäst lämpade utifrån målet med tjänsten? Hur ska medarbetaren fungera i er grupp? Våra olika processteg gör att alla frågor har ställts innan vi går till verket – den här nya medarbetaren söker vi!

Att verkligen ta sig tid att ta fram det egentliga behovet, är likvärdigt med hur organisationer gör vid stora investeringar. Självklart utreder och projekterar ni om ni ska byta affärssystem eller köpa in en produktionsmaskin. En ny medarbetare är en investering på flera miljoner på några års sikt – kanske din viktigaste investering någonsin?

Kravprofilen blir därefter underlag och rättesnöre för en detaljerad tidplan, annonsering/searchuppdrag, urval, intervjuer, personbedömningar/tester och bakgrundskontroller – hela processen!
En röd tråd som är en förutsättning för att hitta rätt kandidater!

I våra processer är vi alltid två rekryteringskonsulter i genomförandet, vilket ger ökad kvalité och säkerhet för både kund och kandidat.